Nieuwe jeugdcoördinator.


Per 1 januari stelde het clubbestuur Franky Anciaux aan als nieuwe jeugdcoördinator / TVJO. Franky neemt een stevige bagage mee van Sint-Kruis-Winkel waar hij jarenlang meedraaide in de werking van de club. Hij verhuisde en wil nu graag een steentje bijdragen aan onze club.


Wat zal Franky onder meer doen?

- de ploegen en omkadering leren kennen, sterktes, zwaktes. Meedenken over extra vorming.

- kijken waar de werking van trainers en club verdiept kan worden.

- meedenken over evoluties op middellange termijn (trainers volgend seizoen, leemtes zien in jeugdploegen, ...)

- extra link tussen bovenbouw en belofes / U21 / eerste ploeg.

- zorgen van ouders en trainers communiceren naar het bestuur en vice versa.


Franky volgt bestuurslid Philip in deze functie op. 


Franky zal komende weken de tijd nieuwe om de club te verkennen.


Dit is een extra investering van de club in trainers en staf omdat zei de machine zijn van onze club. Ze staan in weer en wind op het veld, zij vormen onze spelers.


We heten met z'n allen Franky van harte welkom!